Category Archives: Health News

มีปัญหา? ปรึกษาอย่างไร?

by ,

คงไม่มีใครปฏิเสธว่า ในช่วงชีวิตที่ผ่านมาตัวเองไม่เคยประสบกับสิ่งที่เรียกว่า “ปัญหา” เลย และหลายๆ ครั้งปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นก็ยากที่จะหลีกเลี่ยงหรือแก้ไขได้โดยง่าย แต่ละคนอาจจะมีวิธีจัดการกับปัญหาแต่ละอย่างแตกต่างกันไปตามแต่ละโอกาส บ้างก็เลือกที่จะหลบเลี่ยงปัญหา Continue reading