Category Archives: Health News

สาธารณสุขกาญจนบุรี แนะประชาชนดูแลสุขภาพในช่วงฤดูฝน

by ,

สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี แนะประชาชนดูแลสุขภาพเพื่อป้องกันโรคและภัยสุขภาพในช่วงฤดูฝน ได้แก่ โรคติดต่อทางระบบหายใจ โรคติดต่อที่มียุงเป็นพาหะ โรคติดต่อทางอาหารและน้ำ โรคติดต่ออื่นๆ และภัยสุขภาพ ได้แก่ อุทกภัย อันตรายจากสัตว์มีพิษ เช่น งู ตะขาบ แมงป่อง ภัยจากฟ้าผ่า และอุบัติเหตุทางถนน เป็นต้น Continue reading

สมาร์ทโฟนกับสุขภาพ

by ,

ปัจจุบันแนวโน้มของการใช้งานโทรศัพท์รูปแบบของสมาร์ทโฟนมีความทันสมัยมากขึ้น จากปริมาณการใช้งานอย่างต่อเนื่องจึงอาจส่งผลต่างๆ ดังนี้
สมาร์ทโฟนกับการบาดเจ็บที่เกิดขึ้น Continue reading

ผักสวนครัวปลูกง่าย ตามวิถีพอเพียง

by ,

การปลูกผักในครัวไม่ได้ยากอย่างที่คิด อยู่ที่ว่าเรามีความตั้งใจในการปลูกมากแค่ไหนวันนี้เรามีผัก 8 ชนิดที่ปลูกได้เองง่ายมาฝากค่ะ
ถ้าเพื่อนๆปลูกเองได้ทำไมต้องซื้อ! ใช่แล้วค่ะวันนี้เราเลยนำผักสวนครัวปลูกง่ายไว้กินในครัวเรือนที่สำคัญเพื่อนๆที่อยู่คอนโดจะปลูกในกระถางก็ได้นะ แถมเป็นผักสวนครัวที่ไม่ว่าบ้านไหนก็ขาดไม่ได้ถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลย Continue reading

4 วิธีเชิงรุกต้าน “โรคมะเร็ง” วันมะเร็งโลก 58

by ,

นพ.วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ถึงอุบัติการณ์ของของโรคมะเร็งในประเทศไทยว่า อัตราการเกิดโรคมะเร็งมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น โดยเฉลี่ยมีผู้ป่วยรายใหม่ราว 120,000 คน/ ปี และโรคมะเร็งยังคงเป็นสาเหตุการตายอันดับ 1 ของประเทศไทยนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 จนถึงปัจจุบัน
“การบริหารจัดการในปัจจุบันของประเทศไทย มีแนวโน้มที่ดีที่สามารถช่วยลดจำนวนผู้ป่วยรายใหม่ลงได้ โดยมีการวางแผนทำงานกันตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำตามแผนการป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งแห่งชาติ (National Cancer Control Program) ทั้งแผนการป้องกันโรคมะเร็ง การตรวจคัดกรองโรค การวินิจฉัยโรค การรักษาโรค สารสนเทศมะเร็ง การวิจัยโรคมะเร็ง และการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการมากแล้ว ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น”
ทั้งนี้ แต่ละเพศมีอัตราการเกิดโรคมะเร็งแตกต่างกัน โดย 5 อันดับมะเร็งของชายไทย ได้แก่ 1)มะเร็งตับและท่อน้ำดี 2)มะเร็งปอด 3) มะเร็งลำไส้ใหญ่ 4)มะเร็งต่อมลูกหมาก 5)มะเร็งต่อมน้ำเหลือง ขณะที่ 5 อันดับมะเร็งของหญิงไทย ได้แก่ 1)มะเร็งเต้านม 2)มะเร็งปากมดลูก 3)มะเร็งตับและท่อน้ำดี 4)มะเร็งปอด และ 5) มะเร็งลำไส้ใหญ่
นอกจากนี้ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ของทั้งเพศชายและหญิงในประเทศไทยกำลังเพิ่มสูงขึ้นด้วย จากพฤติกรรมการบริโภคของคนไทยที่เปลี่ยนไปตามกระแสทางตะวันตก กินไขมันสูง ไม่กินผักและผลไม้ และขาดการออกกำลังกาย
Continue reading

มะแว้งเครือ : แก้ไอขับเสมหะ

by ,

ไม้เลื้อยขนาดเล็ก อาศัยเลื้อยพาดไปตามพื้นดิน หรือค้างต่างๆ เช่น รั้ว และต้นไม้อื่นๆ ดอกคล้ายช่อมะเขือ ผลสุกสีแสดและแดงสดใส
สรรพคุณทางยา แก้ไอ ขับเสมหะ ลดไข้ ขับปัสสาวะ บำรุงน้ำดี แก้โลหิตออกทางทวารหนัก และแก้โรคหอบหืด Continue reading

‘ส่องกล้อง’ สกัดมะเร็งลำไส้ใหญ่

by ,

มะเร็งสำไส้ใหญ่ มฤตยูเงียบที่ไม่ส่งสัญญาณเตือนจนอาการของโรครุนแรง ปัจจัยที่เพิ่มความเสี่ยงหลัก คือ อายุที่เพิ่มขึ้น
มะเร็งลำไส้ใหญ่เป็นสาเหตุการเสียชีวิตที่พบมากขึ้นในประเทศทั้งผู้หญิงและผู้ชาย แม้สาเหตุที่แท้จริงจะยังไม่ทราบแน่ชัด แต่ก็มีปัจจัยที่เพิ่มความเสี่ยงหลัก คือ อายุที่เพิ่มขึ้น หากมีสมาชิกสายตรงในครอบครัว (พ่อ แม่ พี่น้อง ลูก) เป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ มีความเสี่ยงสูงกว่าคนทั่วไป 2-3 เท่านอกจากนี้อาจเกิดจากโรคลำไส้อักเสบเรื้อรังที่มีอาการต่อเนื่องมานานหลายปี ก็เสี่ยงเพิ่ม 2 เท่าเช่นเดียวกับกลุ่มที่เป็นโรคทั่วไป เช่น เบาหวาน น้ำหนักเกิน ไขมันในตับ

Continue reading

พ่อแม่ดื่มเหล้า สูบบุหรี่มีผลต่อพฤติกรรมลูกวัยรุ่นอย่างไร

by ,

เด็กวัยรุ่นเป็นผู้ที่เริ่มความคิด เรียนรู้เหตุผล ที่เป็นจุดเริ่มต้นของการเป็นเด็กวัยรุ่นที่สมบูรณ์และเป็นผู้ใหญ่ในอนาคต วัยรุ่นเป็นระยะที่มีการเปลี่ยนวัยที่บุคคลมีการเจริญเติบโต และวุฒิภาวะจากวัยเด็กไปสู่วัยผู้ใหญ่ เป็นช่วงรอยต่อของชีวิตที่มีผลต่อสุขภาพวัยรุ่นโดยตรงหลายประการ ช่วงนี้ของชีวิตวัยรุ่นถือเป็นระยะของการเปลี่ยนแปลงที่มากที่สุดในชีวิตระยะหนึ่ง ทั้งด้านการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ จิตสังคม และพฤติกรรมถือเป็นระยะในการเตรียมตัวเพื่อการมีหน้าที่รับผิดชอบสูงขึ้น และเป็นเวลาที่ต้องการการดูแลสุขภาพในหลายๆ ด้าน ทั่วประเทศมีจำนวนนักเรียนที่ศึกษาในสถาบันการศึกษาถึงประมาณ 3 ล้านคน จากการศึกษาในอดีตเกี่ยวกับปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงมีผลต่อภาวะสุขภาพได้แสดงให้เห็นว่าวัยรุ่นมีโอกาสได้รับอันตราย มีปัญหาสุขภาพจิตและสังคมเป็นอย่างมาก
Continue reading

หยุดใช้น้ำมันทอดซ้ำ ป้องกันมะเร็ง-ความดัน

by ,

คนไทยบริโภคน้ำมันพืชปีละกว่า ๘ แสนตัน และมีผู้บริโภคส่วนหนึ่งใช้น้ำมันที่ผ่านการทอดอาหารซ้ำเป็นเวลานาน นอกจากทำให้คุณค่าทางโภชนาการลดลงแล้วยังมีอันตรายต่อสุขภาพ มีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ โรคหลอดเลือด และโรคความดันโลหิตสูง มีความเสี่ยงต่อการได้รับสารก่อมะเร็ง ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นโรคที่มีอัตราป่วยและอัตราตายในระดับสูง

ส่วนน้ำมันที่เราใช้อยู่ในชีวิตประจำวัน มีด้วยกัน ๒ ชนิด คือน้ำมันจากไขสัตว์ (น้ำมันหมู และน้ำมันวัว เป็นต้น ซึ่งมีกรดไขมันอิ่มตัวและคอเลสเตอรอลสูง) น้ำมันพืช ได้จากพืชชนิดต่างๆ

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) แผนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จับมือภาคีเครือข่ายผุดยุทธศาสตร์จัดการน้ำมันทอดซ้ำ ปกป้องสุขภาพคนไทย หวังบูรณาการแก้ปัญหาทั้งระบบหนุนแปลงน้ำมันทอดซ้ำ เป็นไบโอดีเซล ด้านกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ผลิตชุดตรวจคุณภาพน้ำมันทอดซ้ำ “ซุปเปอร์จิ๋ว” ได้ผลแม่นยำร้อยละ ๙๙.๒

นพ.มงคล ณ สงขลา อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า แต่ละปีคนไทยบริโภคน้ำมันพืชกว่า ๘ แสนตัน ส่วนใหญ่นิยมกินอาหารประเภททอด โดยพบว่ามีร้านค้าจำนวนมากที่ใช้น้ำมันทอดซ้ำเสื่อมสภาพ เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เพราะมีสารอันตราย คือ สารโพลาร์ (Polar compounds) เป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคความดันโลหิตสูง และสารโพลีไซคลิก อะโรมาติก ไฮโดรคาร์บอน (Polycyclic aromatic hydrocarbons; PAHs) เป็นสารก่อมะเร็ง ซึ่งพบได้ทั้งในน้ำมันทอดอาหารที่เสื่อมสภาพ และในไอที่ระเหยขณะทอดอาหาร จึงมีความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งได้ทั้งผู้ขายและผู้บริโภค
Continue reading

มีปัญหา? ปรึกษาอย่างไร?

by ,

คงไม่มีใครปฏิเสธว่า ในช่วงชีวิตที่ผ่านมาตัวเองไม่เคยประสบกับสิ่งที่เรียกว่า “ปัญหา” เลย และหลายๆ ครั้งปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นก็ยากที่จะหลีกเลี่ยงหรือแก้ไขได้โดยง่าย แต่ละคนอาจจะมีวิธีจัดการกับปัญหาแต่ละอย่างแตกต่างกันไปตามแต่ละโอกาส บ้างก็เลือกที่จะหลบเลี่ยงปัญหา Continue reading