Monthly Archives: June 2017

ทำไงดี….เมื่อ สุนัข เป็นขี้เรื้อน

by ,

ทำไงดี….เมื่อ สุนัข เป็นขี้เรื้อน • โรคขี้เรื้อนในสุนัข แบ่งออกได้เป็น 2 ชนิด คือ โรคขี้เรื้อนแห้ง และ โรคขี้เรื้อนเปียก
• หากพบว่าสุนัขที่เลี้ยงกำลังประสบปัญหาโรคขี้เรื้อน ให้รีบนำไปรักษาทันที เพราะหากรักษาช้า ต้องใช้เวลาในการฟื้นตัวนาน และยังส่งผลต่อลักษณะภายนอกของสุนัขด้วย Continue reading