ค้านป.ป.ช.แก้ระเบียบเพิ่มมูลค่าของขวัญจนท.รัฐ

by ,

“ศรีสุวรรณ”ค้านป.ป.ช.แก้ระเบียบเพิ่มมูลค่าของขวัญเจ้าหน้าที่รัฐ ชี้ส่อขัดกฎหมาย ป.ป.ช. เมื่อวันที่ 5 ม.ค. นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ออกแถลงการณ์เรื่อง เรื่อง คัดค้านการแก้ไขประกาศ ป.ป.ช.เพื่อเพิ่มมูลค่าทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่รัฐ โดยระบุว่า ตามที่นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี และ ป.ป.ช. มีแนวคิดที่จะแก้ไขปรับปรุงประกาศคณะกรรมการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เพื่อเพิ่มมูลค่าทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่รัฐ เกี่ยวกับการให้หรือรับของขวัญนั้น แนวคิดดังกล่าวไม่มีเหตุผลใดที่จะมีน้ำหนักรองรับหรืออาจเป็นการใช้อำนาจเอื้อประโยชน์กันหรือไม่ นายศรีสุวรรณ กล่าวว่า ทั้งนี้ การเพิ่มมูลค่าทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่รัฐให้มากกว่า 3,000 บาทในปัจจุบัน เกี่ยวกับการให้หรือรับของขวัญให้เพิ่มมากขึ้น จะเป็นการกระตุ้นเพาะบ่มวิธีปฏิบัติของข้าราชการและนักการเมืองทุกระดับในระบบอุปถัมภ์ให้มากกว่าระบบคุณธรรมและอาจกลายเป็นปัญหาคอร์รัปชั่นเพิ่มมากขึ้นในอนาคต ซึ่งขัดหรือแย้งต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ 2560หรือไม่ จึงขอคัดค้านแนวคิดดังกล่าว และขอให้ ป.ป.ช.แก้ไขปรับปรุงโดยการตัดทิ้งมูลค่าของการให้และรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่รัฐให้เหลือเพียง 0 บาท ยกเว้นการให้รับกันโดยธรรมจรรยาหรือในหมู่เครือญาติกันเท่านั้น จึงจะเชื่อได้ว่ารัฐบาลและ ป.ป.ช. มีเจตนาที่จะป้องกันและปราบปรามการทุจริตและคอรัปชั่นอย่างแท้จริง. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews