คลังเปิดตัวบัตรแก้จนระยะสองจ.เพชรบุรี

by ,

คลังเปิดตัวโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ธ.ก.ส. ดึงเอสเอ็มอีเข้มแข็ง รับซื้อผลผลิตจากคนจน นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รมช.คลัง กล่าวว่า ว่า ได้ประชุมมอบนโยบายและลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบกับธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พร้อมกับเปิดตัวโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

เพื่อพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ณ ตลาดกลางการเกษตรท่ายาง (หนองบ้วย) อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี “ผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนในโครงการสวัสดิการแห่งรัฐ 11.4 ล้านคน รัฐบาลจะเปิดโอกาสให้แสดงความประสงค์ในการเลือกประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ โดยจัดทำเมนูอาชีพที่หลากหลายในแต่ละพื้นที่ มีการจัดฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะในการประกอบอาชีพตามความสนใจและความถนัด และมีการเชื่อมโยงกับผู้ประกอบการในพื้นที่  เพื่อเป็นหัวขบวนในการรับซื้อผลผลิตและการจ้างงาน ซึ่งแนวทางจะช่วยให้ผู้มีรายได้น้อยที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจ สามารถยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของตนเองได้อย่างแน่นอน” นายสุรพงศ์ นิลพันธุ์ รองผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กล่าวว่ามีผู้ลงทะเบียนกับ ธ.ก.ส. แล้ว 3.72 ล้านราย  เป็นเกษตรกร 3.46 ล้านราย และผู้ประกอบอาชีพอื่น 2.6 แสนราย โดยเฉพาะในจังหวัดเพชรบุรีมีผู้แจ้งความประสงค์แล้ว 7,583 ราย ซึ่งขณะนี้ธ.ก.ส.ได้ร่วมมือกันแล้ว ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรท่ายาง จำกัด และสหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จำกัด ที่ดำเนินธุรกิจส่งเสริมให้สมาชิกปลูกกล้วยหอมทองเพื่อส่งออกไปขายทั้งในและต่างประเทศ  ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลไร่มะขาม ที่ส่งเสริมให้สมาชิกผลิตข้าวอินทรีย์ มาตรฐานเพื่อนำมาแปรรูปจำหน่ายเป็นข้าวหอมตรา รอยยิ้มชาวนา และ การผลิตสินค้าจากวัสดุเหลือใช้  เป็นเครื่องออกกำลังกายเพื่อสุขภาพตาลต้านตึง ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลช่องสะแก เป็นต้น. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews